Oranžová izba s balkónom s pozitívnou energiou

z balkóna je krásny výhľad na Úplaz - gordický bod Harmanskej pod úpätím Krížnej